Modul 4b
Non-farmakologiske interventioner
II

  • Målgruppe:

    Personer med demens i let grad og deres pårørende

  • Indhold:

    Modulet er opdelt i to dele. Den ene del handler om kognitiv stimulationsterapi (CST) og den anden del om Reminiscens. De to typer af interventioner/ terapier er udvalgt, da de er mest relevante for personer med demens i let grad. Hver del vil indeholde introduktion til den non-farmakologisk intervention, dens relevans og effekter, beskrivelse af indhold, dens egenskaber og praktiske tips til hvordan de også kan udøves hjemme.

  • Ansvarlig for udviklingen:

    SOSU

Præsentation 1 - CST (Kognitiv stimuleringsterapi)

Præsentation 2 - Reminiscens