Modul 6
Samarbejde

  • Målgruppe:

    Pårørende og omsorgspersonale

  • Indhold:

    Modulet vil dele indsigt og anbefalinger fra tre grupper af demensprofessionelle fra Alzheimerforeningen, et plejehjem og en ledende sygeplejerske. Undervejs er der spørgsmål til refleksion

  • Ansvarlig for udviklingen:

    Redial

Videos

Video 1 – Alzheimers Society: Er en Landsorganisation regionalt styret, som søger at koordinere støtten til mennesker med demens og deres familier. I denne video ‘zoomer Barry og Michelle ud’ for at se på samarbejdet mellem bureauer, og hvad de mener, der skal ske på regionalt og lokalt niveau for at få bureauer til at arbejde bedre sammen.

Video 2 – Shelley Brennan: Er sygeplejerske med over 35 års erfaring i kliniske rammer, men som har specialiseret sig i at støtte demenspatienter. Hun fokuserer på sin erfaring med samarbejde med familier til patienter med demens og giver et særligt perspektiv på træning og behovet for løbende at holde sig opdateret om forskning og god praksis.

Video 3 – Cathrina Moore: Er ’Sygeplejerskeadmiral’, der har overvåget andre sygeplejersker og sundhedspersonale inden for demensområdet i botilbuddet. Cathrinas særlige fokus på videoen handler om behovet for og tilgang til effektiv fortalervirksomhed for mennesker med demens og opretholdelse af 3-vejs (eller triadiske) forhold mellem professionelle plejere, familieplejere og personen selv.

Præsentation - Vigtige undervisningspunkter fra videoerne