Ενότητα 1
Τι είναι η άνοια;

  • Ομάδα-στόχος:

    Η ενότητα αποτελείται από 2 εκδόσεις: μία για άτομα με ήπια άνοια και μία για τους επίσημους και ανεπίσημους φροντιστές.

  • Περιγραφή ενότητας:

    Η ενότητα 1 περιγράφει τα αίτια της άνοιας, τα πρώιμα συμπτώματα, τους πιο κοινούς τύπους άνοιας, τη σοβαρότητα και τη θεραπεία. Η έκδοση για την άνοια θα δώσει απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με την άνοια.

  • Εταίρος ανάπτυξης:

    WSBiNOZ

Παρουσίαση 1 - Πληροφορίες για άτομα με διάγνωση

Παρουσίαση 2 - Πληροφορίες για φροντιστές

Αναφορές

A guide for carers of of people affected by Alzheimer’s disease, Alzheimer’s Association of Greater Poland, 2008

Olazarán, J. and Muñiz, R. Map of non-pharmacological treatments for dementia of the Alzheimer’s type. Technical initiation manual for professionals, 2009

The early stages of dementia, Public Healthy Agency HSCNI, 2016

Weatherili G., The Caregiver’s Guide to Dementia: Practical Advice for Caring for Yourself and Your Loved One, Rockridge Press, Emeryville, California 2020

What is worth knowing about Alzheimer’s disease and other forms of dementia? The “Damy Rada” Foundation, Publisher: “TZMO Razem Zmieniamy Świat” Foundation, 2022

Wojciechowska-Szepczyńska M., Dementia. Frequently asked questions, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2020