Ενότητα 2
Ενεργός διαβίωση με άνοια

  • Ομάδα στόχος

    Άτομα στα αρχικά στάδια της άνοιας και άτυποι φροντιστές.

  • Περιγραφή ενότητας:

    Η ενότητα περιγράφει τη θεωρητική προσέγγιση και τις ενδείξεις για τους λόγους για τους οποίους ένας ενεργός τρόπος ζωής μπορεί να είναι ευεργετικός για τα άτομα με άνοια. Η ενότητα παρουσιάζει ορισμένες συμβουλές για τον ενεργό τρόπο ζωής με άνοια, καθώς και ορισμένες μαρτυρίες και μια μελέτη περίπτωσης.

  • Εταίρος ανάπτυξης

    EDRA

Παρουσίαση 1 - Μια δραστήρια ζωή με άνοια - Για άτομα με άνοια

Παρουσίαση 2 - Μια δραστήρια ζωή με άνοια - Οικογενειακοί Φροντιστές

Πηγές

https://www.alzheimers.org.uk/get-support/daily-living/exercise#content-start

https://www.alzheimers.org.uk/get-support/daily-living/exercise/benefits

https://www.verywellhealth.com/what-is-person-centered-care-in-dementia-97737

https://www.alz.org/help-support/resources/kids-teens/50-activities

https://www.dementiauk.org/about-dementia/young-onset-dementia/personal-stories/family-members/

https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-020-01938-5