Ενότητα 3α
Προκλήσεις συμπεριφοράς και επικοινωνίας των ατόμων με άνοια

  • Ομάδα στόχος:

    Eπίσημοι και ανεπίσημοι φροντιστές

  • Περιγραφή ενότητας:

    Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει θέματα επικοινωνίας και συμπεριφοράς και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.

  • Εταίρος ανάπτυξης:

    Folkuniversitete

Παρουσίαση - "Πώς να κατανοείτε και να αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις συμπεριφοράς των ατόμων με άνοια"

Αναφορές

Alzheimer’s Society “United Against dementia”. (Oct.,2020). The progression and stages of dementia, Factsheet 458LP.

Banovic, S., Zunic, L. J., & Sinanovic, O. (n.d.). Communication Difficulties as a Result of Dementia. PubMed Central (PMC). https://doi.org/10.5455/msm.2018.30.221-224

Dementia – communication. (n.d.). Dementia – Communication – Better Health Channel. http://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/dementia-communication

How to communicate with people with dementia. some tips. DEAL. (2021, January 29). https://deal-project.info/topic/4-how-to-communicate-with-people-with-dementia-some-tips/

How to Talk to Someone With Dementia. (n.d.). 10 Tips for Talking to Someone With Dementia | a Place for Mom. https://www.aplaceformom.com/caregiver-resources/articles/dementia-communication