Ενότητα 4β
Μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις

  • Ομάδα στόχος:

    Άτομα στα αρχικά στάδια της άνοιας και άτυποι φροντιστές.

  • Περιγραφή ενότητας:

    Η ενότητα χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ένα μέρος ασχολείται με τη θεραπεία γνωστικής διέγερσης και το άλλο με τη θεραπεία ανάμνησης, καθώς αυτές είναι πιο σημαντικές για τα άτομα με άνοια στα αρχικά στάδια της άνοιας. Κάθε μέρος περιλαμβάνει: μια εισαγωγή στις μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις, μια εξήγηση του γιατί είναι σημαντικές και ποια είναι τα αποτελέσματά τους, μια παρουσίαση της ταξινόμησης, μια περιγραφή της παρέμβασης/θεραπείας, των χαρακτηριστικών της και πρακτικές συμβουλές.

  • Εταίρος ανάπτυξης:

    SOSU

Παρουσίαση 1 - CST

Παρουσίαση 2 - Ανάμνηση