Ενότητα 5
Περιβάλλον φιλικό προς την άνοια

  • Ομάδα στόχος:

    Άτομα στα αρχικά στάδια της άνοιας, επίσημοι και ανεπίσημοι φροντιστές

  • Περιγραφή ενότητας:

    Αυτή η ενότητα επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα: πώς να τροποποιήσετε μια γειτονιά/κοινότητα ώστε να την κάνετε μια κοινότητα φιλική προς την άνοια;

  • Εταίρος ανάπτυξης:

    Psifia

Παρουσίαση