Moduł 2
Aktywne życie z demenacją

  • Grupa docelowa:

    Osoby we wczesnym stadium demencji i opiekunowie nieformalni.

  • Opis modułu:

    Moduł opisuje podejście teoretyczne oraz wskazania dlaczego aktywny tryb życia może być korzystny dla osób z demencją. W module przedstawiono kilka wskazówek dotyczących aktywnego życia z demencją, a także kilka świadectw i studium przypadku.

  • Partner odpowiedzialny za opracowanie

    EDRA

Prezentacja 1 - Aktywne życie z demencją - Osoby z wczesnym stadium demencji

Prezentacja 2 - Aktywne życie z demencją - Opiekunowie

Zasoby

https://www.alzheimers.org.uk/get-support/daily-living/exercise#content-start

https://www.alzheimers.org.uk/get-support/daily-living/exercise/benefits

https://www.verywellhealth.com/what-is-person-centered-care-in-dementia-97737

https://www.alz.org/help-support/resources/kids-teens/50-activities

https://www.dementiauk.org/about-dementia/young-onset-dementia/personal-stories/family-members/

https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-020-01938-5