Moduł 3a
Wyzwania behawioralne i komunikacyjne osób z demencją

  • Grupa docelowa:

    Opiekunowie formalni oraz nieformalni

  • Opis modułu:

    Ten rozdział opisuje kwestie komunikacyjne i behawioralne oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

  • Partner odpowiedzialny za opracowanie:

    Folkuniversitete

Prezentacja

Bibliografia

Alzheimer’s Society “United Against dementia”. (Oct.,2020). The progression and stages of dementia, Factsheet 458LP.

Banovic, S., Zunic, L. J., & Sinanovic, O. (n.d.). Communication Difficulties as a Result of Dementia. PubMed Central (PMC). https://doi.org/10.5455/msm.2018.30.221-224

Dementia – communication. (n.d.). Dementia – Communication – Better Health Channel. http://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/dementia-communication

How to communicate with people with dementia. some tips. DEAL. (2021, January 29). https://deal-project.info/topic/4-how-to-communicate-with-people-with-dementia-some-tips/

How to Talk to Someone With Dementia. (n.d.). 10 Tips for Talking to Someone With Dementia | a Place for Mom. https://www.aplaceformom.com/caregiver-resources/articles/dementia-communication