Moduł 4a
Interwencje niefarmakologiczne

  • Grupa docelowa:

    Opiekunowie formalni

  • Opis modułu:

    Moduł opisuje niefarmakologiczne interwencje podzielone na 4 kategorie: podejścia koncentrujące się na poznaniu, podejścia koncentrujące się na zachowaniu, podejścia koncentrujące się na emocjach i podejścia koncentrujące się na stymulacji sensorycznej. Całość obejmuje wprowadzenie na temat tego, dlaczego ważne jest wdrażanie interwencji niefarmakologicznych, prezentację klasyfikacji, opis każdego rodzaju terapii oraz charakterystykę i wymagane kompetencje grupy docelowej.

  • Partner odpowiedzialny za opracowanie:

    ANS

Prezentacja