Moduł 4b
Interwencje niefarmakologiczne II

  • Grupa docelowa:

    Osoby we wczesnym stadium demencji i opiekunowie nieformalni.

  • Opis modułu:

    Moduł podzielono na dwie części. Jedna część dotyczy terapii stymulacji poznawczej, a druga reminiscencji, ponieważ są one najbardziej istotne dla osób z demencją we wczesnym stadium demencji. Każda część obejmuje: wprowadzenie do interwencji niefarmakologicznych, wyjaśnienie dlaczego jest ona ważna i jakie są jej efekty, prezentację klasyfikacji, opis interwencji/terapii, jej charakterystykę i praktyczne wskazówki.

  • Partner odpowiedzialny za opracowanie:

    SOSU

Prezentacja 1 - CST (Terapia stymulacji poznawczej)

Prezentacja 2 - Reminiscencja