Moduł 5
Środowisko przyjazne demencji

  • Grupa docelowa:

    Osoby we wczesnych stadium demencji, opiekunowie formalni oraz nieformalni

  • Opis modułu:

    Moduł ten jest próbą odpowiedzi na pytanie: jak zmodyfikować sąsiedztwo / społeczność, aby uczynić ją społecznością przyjazną demencji?

  • Partner odpowiedzialny za opracowanie:

    Psifia

Prezentacja