Moduł 6
Współpraca i współdziałanie

  • Grupa docelowa:

    Opiekunowie formalni oraz nieformalni

  • Opis modułu:

    W module znajdują się spostrzeżeniami i zaleceniami trzech grup specjalistów ds. demencji: Towarzystwo Alzheimera (Alzheimer's Society), dzienne domy opieki/domy opieki stałej, Admiral Nurses (Opiekunki i opiekunowie zrzeszeni w Admiral Nurses współpracują z rodzinami w celu zapewnienia zindywidualizowanego wsparcia, porad ekspertów i praktycznych rozwiązań, których rodziny potrzebują, aby bardziej pozytywnie patrzeć na problem demencji, który dotyka ich członków każdego dnia).

  • Partner odpowiedzialny za opracowanie:

    Redial

Videos

Video 1 – Alzheimers Society: Jest organizacją krajową zarządzaną regionalnie, której celem jest koordynacja wsparcia dla osób z demencją i ich rodzin. W tym filmie Barry i Michelle „oddalają obraz”, aby przyjrzeć się współpracy między agencjami i temu, co ich zdaniem musi się wydarzyć na poziomie regionalnym i lokalnym, aby agencje współpracowały lepiej.

Video 2 – Shelley Brennan: Jest pielęgniarką z ponad 35-letnim doświadczeniem w środowisku klinicznym, ale specjalizuje się we wspieraniu pacjentów z demencją. Koncentruje się na swoim doświadczeniu we współpracy z rodzinami pacjentów z demencją i przedstawia szczególne spojrzenie na szkolenie oraz potrzebę ciągłego bycia na bieżąco z badaniami i dobrymi praktykami.

Video 3 – Cathrina Moore: Jest „admirałem pielęgniarki”, który nadzorował inne pielęgniarki i pracowników służby zdrowia zajmujących się demencją w placówkach opieki stacjonarnej. W tym filmie Cathrina skupia się szczególnie na potrzebie i podejściu do skutecznego wspierania osób z demencją oraz utrzymywaniu trójstronnej (lub triadycznej) relacji pomiędzy opiekunami zawodowymi, opiekunami rodzinnymi i samą osobą.

Prezentacja - Kluczowe punkty nauczania z filmów