O projekcie

Kilka słów

o nas

Kiedy u bliskiego członka rodziny lub przyjaciela pojawia się demencja, prawdopodobnie każdy członek rodziny będzie próbował poradzić sobie z własnymi uczuciami. Jednak w rodzinie istnieją dwie strony, które są równie wrażliwe i wymagają specjalnego traktowania i opieki w tych warunkach.

 

Z jednej strony wiadomo, jak bolesne jest schorzenie takie jak choroba Alzheimera dla osób cierpiących, ale także dla ich bliskich; jak trudne jest dla nich przeżywanie codzienności i jak wyczerpująca psychicznie i fizycznie może być opieka nad nimi; jak samotny i zdezorientowany czuje się chory, gdy nie może wyrażać siebie, wykonywać podstawowych funkcji, a nawet rozpoznawać siebie, a także jak trudna i destrukcyjna jest praca osób, które opiekują się takim pacjentem. 

 

Dzieci i młodzież również potrzebują czasu na dostosowanie się do tej wiadomości. Może to być dla nich bardzo trudne i mogą potrzebować pomocy i wsparcia, aby porozmawiać i zrozumieć demencję, zastanowić się, kto, co i kiedy powinien im powiedzieć. Być może trzeba będzie pomóc im zrozumieć, czym jest demencja i co diagnoza oznacza dla ich związku. Ostatecznie cały ciężar opieki i wsparcia obu grup spada na opiekunów rodzinnych, którzy potrzebują szkolenia w zakresie radzenia sobie z takimi sytuacjami oraz emocjonalnego i rozładowującego

Co zamierzamy zrobić

Nasz cel

Wyżej wymienione zagadnienia składają się na motywację do opracowania projektu pt. “Promowanie działań międzypokoleniowych w celu wsparcia opiekunów rodzinnych osób z demencją” DEMcare4all. 

 

W ramach projektu zostaną opracowane odpowiednie materiały i zasoby szkoleniowe i edukacyjne, które będą wspierać opiekunów rodzinnych, dzieci i młodzież w wieku 6-17 lat oraz same osoby z demencją.

Nasze motto
Promowanie działań międzypokoleniowych wspierających opiekunów rodzinnych osób z demencją
Program szkolenia
skierowany do opiekunów rodzinnych osób z demencją
Program edukacyjny
skierowany do dzieci/młodzieży
interwencja międzypokoleniowa
gry i zajęcia artystyczne z udziałem osób starszych i dzieci/młodzieży
Podnoszenie świadomości
do innych odpowiednich zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa
Materiały promocyjne

Nasza ulotka

Pobierz i przeczytaj naszą ulotkę promocyjną