Om

Några ord

Om oss

När en nära familjemedlem eller vän drabbas av demens är det troligt att varje familjemedlem försöker hantera sina egna känslor. Inom familjen finns det dock två sidor som är lika känsliga och som behöver särskild behandling och omsorg under dessa förhållanden.

 

Å ena sidan är det välkänt hur smärtsamt ett tillstånd som Alzheimers sjukdom är för de drabbade men också för deras anhöriga, hur svårt det är för dem att uppleva sitt dagliga liv och hur ansträngande det kan vara mentalt och fysiskt att ta hand om dem, hur ensam och desorienterad patienten känner sig när han eller hon inte kan uttrycka sig, utföra grundläggande funktioner eller till och med känna igen sig själv, och hur svårt och destruktivt arbetet är för dem som tar hand om en sådan patient.

 

Barn och ungdomar behöver också tid för att anpassa sig till nyheterna. Det kan vara mycket svårt för dem, och de kan behöva hjälp och stöd för att prata och förstå demenssjukdomar, för att fundera på vem som ska berätta, vad och när du ska berätta för dem. Du kan behöva hjälpa dem att förstå vad demens är och vad en diagnos innebär för deras relation. I slutändan faller hela bördan av att ta hand om och stödja båda grupperna på familjevårdare, som behöver utbildning i att hantera sådana situationer och känslomässiga och ansvarsfrihet.

Vad vi ska göra

Vårt mål

Ovanstående frågor utgör motivet för att utforma projektet DEMcare4all med titeln “Promoting intergenerational activities to support family caregivers of people with dementia” (Främjande av generationsöverskridande aktiviteter för att stödja anhörigvårdare till personer med demens).

Projektet kommer att ta fram lämpligt utbildnings- och undervisningsmaterial och resurser för att stödja anhörigvårdare, barn och ungdomar i åldrarna 6-17 år och de dementa personerna själva.

Vårt motto
Promoting intergenerational activities to support family caregivers of people with dementia
Utbildningsprogram
riktar sig till anhörigvårdare till personer med demenssjukdom
Utbildningsprogram
inriktning på barn/ungdomar
Intergenerationell intervention
Spel och konstaktiviteter som involverar äldre personer och barn/ungdomar
Ökad medvetenhet
till andra relevanta intressenter och till den breda allmänheten
Material för marknadsföring

Vår broschyr

Ladda ner och läs vår reklambroschyr