Modul 2
Aktivt liv med demens

  • Målgrupp:

    personer i ett tidigt skede av demenssjukdom och anhörigvårdare.

  • Beskrivning av modulen:

    Modulen beskriver det teoretiska tillvägagångssättet och bevis som visar varför en aktiv livsstil kan vara till nytta för personer med demens. I modulen presenteras några tips för en aktiv livsstil med demens, samt några vittnesmål och en fallstudie.

  • Utvecklingspartner:

    EDRA

Presentation 1 - Ett aktivt liv med demenssjukdom - Personer med demens i ett tidigt skede

Presentation 2 - Ett aktivt liv med demens - Anhörigvårdare

Resurser

https://www.alzheimers.org.uk/get-support/daily-living/exercise#content-start

https://www.alzheimers.org.uk/get-support/daily-living/exercise/benefits

https://www.verywellhealth.com/what-is-person-centered-care-in-dementia-97737

https://www.alz.org/help-support/resources/kids-teens/50-activities

https://www.dementiauk.org/about-dementia/young-onset-dementia/personal-stories/family-members/

https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-020-01938-5