Modul 4a
Icke-farmakologiska interventioner

  • Målgrupp:

    officiella assistenter

  • Beskrivning av modulen:

    Modulen beskriver icke-farmakologiska interventioner indelade i 4 kategorier: Kunskapscentrerade metoder, beteendecentrerade metoder, känslocentrerade metoder och sensoriska stimulanscentrerade metoder. Hela boken innehåller en introduktion om varför det är viktigt att tillämpa icke-farmakologiska interventioner, en presentation av klassificeringarna, en beskrivning av varje typ av behandling och de egenskaper och färdigheter som krävs hos målgruppen.

  • Utvecklingspartner:

    ANS

Presentation