Modul 4b
Icke-farmakologiska interventioner II

  • Målgrupp:

    personer i ett tidigt skede av demenssjukdom och anhörigvårdare.

  • Beskrivning av modulen:

    Modulen är uppdelad i två delar. Den är uppdelad i två delar: en del handlar om kognitiv stimuleringsterapi och den andra om minnesterapi, eftersom den senare är viktigare för personer med demens i de tidiga stadierna av demens. Varje del innehåller: en introduktion till icke-farmakologiska interventioner, en förklaring av varför de är viktiga och deras effekter, en presentation av klassificeringen, en beskrivning av interventionen/behandlingen, dess egenskaper och praktiska råd.

  • Utvecklingspartner:

    SOSU

Presentation 1 - CST (Kognitiv stimuleringsterapi)

Presentation 2 - Minnen