Modul 5
Demensvänlig miljö

  • Målgrupp:

    personer i tidiga stadier av demens, formella och informella vårdare

  • Beskrivning av modulen:

    Denna modul försöker besvara frågan: hur kan man modifiera ett grannskap/samhälle för att göra det till ett demensvänligt samhälle?

  • Utvecklingspartner

    Psifia

Presentation