Modul 6
Samarbete och samverkan

  • Målgrupp:

    formella och informella vårdgivare

  • Beskrivning av modulen:

    Modulen innehåller insikter och rekommendationer från tre grupper av experter på demens: Admiral Nurses (Admiral Nurses arbetar med familjer för att ge personligt stöd, expertråd och praktiska lösningar som familjer behöver för att hantera den demenssjukdom som påverkar deras medlemmar varje dag på ett mer positivt sätt).

  • Utvecklingspartner:

    Redial

Videos

Video 1 – Alzheimers Society: Är en Nationell organisation regionalt styrd, som syftar till att samordna stödet till personer med demenssjukdom och deras familjer. I den här videon “zoommar” Barry och Michelle ut för att titta på samarbetet mellan byråer och vad de tror måste hända på regional och lokal nivå för att få byråer att arbeta bättre tillsammans.

Video 2 – Shelley Brennan: Är en sjuksköterska med över 35 års erfarenhet i en klinisk miljö men som har specialiserat sig på att stödja demenspatienter. Hon fokuserar på sin erfarenhet av samarbete med familjer till patienter med demens och ger ett särskilt perspektiv på utbildning och behovet av att ständigt hålla sig uppdaterad om forskning och god praxis.

Video 3 – Cathrina Moore: Är en ‘Sjuksköterska Amiral’ som har övervakat andra sjuksköterskor och vårdpersonal inom demensområdet i vårdmiljön. Cathrinas speciella fokus på videon handlar om behovet av, och förhållningssätt till, effektiv opinionsbildning för personer med demens och att upprätthålla den trevägs (eller triadiska) relationen mellan professionella vårdare, familjevårdare och personen själv.

Presentation - Viktiga undervisningspunkter från videor