“Främja generationsöverskridande aktiviteter för att stödja anhörigvårdare till personer med demenssjukdom”

Välkommen!

till den officiella webbplatsen för Erasmus+-projektet DEMcare4all

Vem?

8 partners

Var?

6 länder

Hur?
Via utbildning och generationsöverskridande verksamhet
"Att en person bryr sig om en annan person är livets största värde."
Jim Rohn
Författare och motiverande talare

Våra mål


ÖKA
MEDVETENHETEN

om demens bland anhörigvårdare samt personer med demenssjukdom och personer i tidiga stadier av demenssjukdom

UTBILDA OCH
BEKANTA SIG MED

Barn och ungdomar som bor i samma hus som personer med demenssjukdomSupport

familjevårdare som ansvarar för att ta hand om både dementa personer och barn


SKAPA OCH
FRÄMJA

möjligheter för alla medborgare och generationer

  • Utbildningsprogram om demens, riktat till formella och informella vårdare av personer med demenssjukdom
  • En intergenerationell intervention mot demenssjukdomar som omfattar en rad spel- och konstaktiviteter som involverar äldre personer och barn/ungdomar
  • Utbildningsprogram om demens, riktat till personer med demenssjukdom och personer i tidiga stadier av demenssjukdom
  • Utbildningsprogram om demens som riktar sig till barn/ungdomar som bor i samma hus som far- eller morföräldrar eller till och med föräldrar som lider av demens
  • En intergenerationell intervention mot demenssjukdomar som omfattar en rad spel- och konstaktiviteter som involverar äldre personer och barn/ungdomar
Om

DEMcare4all är ett projekt

som med sin verksamhet och sina resultat syftar till att ge säker, effektiv och bekväm vård och förbättra livet för demenssjuka personer och deras anhörigvårdare.

Den effekt vi siktar på
Bli delaktig
Följ oss, få uppdateringar och delta i vårt projekt
0
anhöriga och professionella vårdare av personer med demenssjukdom
0
personer med demens och tidiga stadier av demens
0
barn och ungdomar
0
deltagare i informationsaktiviteter