Προώθηση δραστηριοτήτων μεταξύ των γενεών για την υποστήριξη των οικογενειακών φροντιστών των ατόμων με άνοια

Καλώς ήρθατε

στον επίσημο ιστότοπο του έργου Erasmus+ DEMcare4all

Ποιοι;

συνεργάτες

Που;

6 χώρες

Πως;
Μέσω εκπαίδευσης και διαγενεακών δραστηριοτήτων
"Ένα άτομο που νοιάζεται για το άλλο αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη αξία της ζωής."
ΤζιμΡον
Συγγραφέας και παρακινητικός ομιλητής

Οι στόχοι μας


ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

σχετικά με την άνοια μεταξύ των οικογενειακών φροντιστών, των ατόμων με άνοια κ καθώς και εκείνων σε πρώιμα στάδια άνοιας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ

των παιδιών και των νέων  που μένουν στο ίδιο σπίτι με άτομα με άνοια


ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

οικογενειακών φροντιστών που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα ατόμων με άνοια αλλά και παιδιών

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ευκαιριών για όλους τους πολίτες και τις γενιές

  • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την άνοια, που απευθύνεται σε επίσημους και άτυπους φροντιστές ατόμων με άνοια
  • Μια διαγενεακή παρέμβαση στην άνοια, η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο παιχνιδιών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, που αφορούν ηλικιωμένους & παιδιά/νέους
  • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την άνοια, που απευθύνεται σε άτομα με άνοια και σε πρώιμα στάδια άνοιας
  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την άνοια που απευθύνεται σε παιδιά/νέους που μένουν στο ίδιο σπίτι με παππούδες ή γιαγιάδες ή ακόμα και γονείς που πάσχουν από άνοια
  • Μια διαγενεακή παρέμβαση στην άνοια, η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο παιχνιδιών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, που αφορούν ηλικιωμένους & παιδιά/νέους.
Σχετικά

Το DEMcare4all είναι ένα έργο

που με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά του στοχεύει στην παροχή ασφαλούς, αποτελεσματικής και άνετης φροντίδας και στη βελτίωση της ζωής των ατόμων με άνοια και των φροντιστών της οικογένειας.

Ο αντίκτυπος που στοχεύουμε
Εμπλακείτε
Ακολουθήστε μας, λάβετε ενημερώσεις και συμμετέχετε στις δραστηριότητες του έργου μας
0
οικογενειακοί και επαγγελματίες φροντιστές ατόμων με άνοια
0
άτομα με άνοια & πρώιμα στάδια άνοιας
0
παιδιά & νέοι
0
συμμετέχοντες/ουσες σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης