Σεμινάριο "Προώθηση διαγενεακών δραστηριοτήτων για την άνοια"