Σχετικά με

Λίγα λόγια

Για εμάς

Όταν ένα στενό μέλος μιας οικογένειας  ή ένας φίλος αναπτύσσει άνοια, είναι πιθανό κάθε μέλος της οικογένειας να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τα δικά του συναισθήματα. Ωστόσο, μέσα στην οικογένεια υπάρχουν δύο πλευρές που είναι εξίσου ευαίσθητες και χρειάζονται ειδική μεταχείριση και φροντίδα υπό αυτές τις συνθήκες.

Από τη μία πλευρά, είναι γνωστό πόσο επώδυνη είναι μια πάθηση όπως το Αλτσχάιμερ για τους πάσχοντες αλλά και για τους συγγενείς τους- πόσο δύσκολο είναι να βιώσουν την καθημερινότητά τους και πόσο εξαντλητική ψυχικά και σωματικά μπορεί να είναι η φροντίδα τους- πόσο μόνος και αποπροσανατολισμένος νιώθει ο ασθενής όταν δεν μπορεί να εκφραστεί, να εκτελέσει βασικές λειτουργίες, ακόμη και να αναγνωρίσει τον εαυτό του, και πόσο δύσκολο και καταστροφικό είναι το έργο όσων φροντίζουν έναν τέτοιο ασθενή. 

Τα παιδιά και οι νέοι χρειάζονται επίσης χρόνο για να προσαρμοστούν στην νέα αυτή κατάσταση. Μπορεί να τους είναι πολύ δύσκολο και μπορεί να χρειάζονται βοήθεια και υποστήριξη για να μιλήσουν και να κατανοήσουν την άνοια, να σκεφτούν ποιος πρέπει να τους το πει, τι και πότε πρέπει να τους το αναφέρετε. Ίσως χρειαστεί να τα βοηθήσετε να κατανοήσουν τι είναι η άνοια και τι σημαίνει η διάγνωση για τη σχέση τους. Τελικά, όλο το βάρος της φροντίδας και της υποστήριξης και των δύο ομάδων πέφτει στους οικογενειακούς φροντιστές, οι οποίοι χρειάζονται εκπαίδευση στη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων και συναισθηματικά αλλά και στο πλαίσιο αποφόρτισης.

Τι πρόκειται να κάνουμε

Ο στόχος μας

Τα προαναφερθέντα ζητήματα αποτελούν το κίνητρο για το σχεδιασμό του έργου με τίτλο “Προώθηση διαγενεακών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη των οικογενειακών φροντιστών ατόμων με άνοια” -DEMcare4all. 

 

Το έργο θα αναπτύξει κατάλληλο εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό  το οποίο θα υποστηρίξει τους οικογενειακούς φροντιστές, τα παιδιά και τους νέους ηλικίας 6-17 ετών και τα ίδια τα άτομα με άνοια.

 

Το σύνθημά μας
Προώθηση διαγενεακών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη των οικογενειακών φροντιστών ατόμων με άνοια
Πρόγραμμα κατάρτισης
που απευθύνεται σε οικογενειακούς φροντιστές ατόμων με άνοια
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
που απευθύνεται σε παιδιά/νέους
Διαγενεακή Παρέμβαση
παιχνίδια και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, με τη συμμετοχή ηλικιωμένων & παιδιών/ νέων
Ευαισθητοποίηση
σε άλλους σχετικούς φορείς και στο ευρύ κοινό
Προωθητικό Υλικό

Το φυλλάδιό μας

Κατεβάστε και διαβάστε το φυλλάδιο του έργου