“Igangsættelse af aktiviteter på tværs af generationer for at støtte pårørende til personer med demens”

Velkommen!

Til Erasmus+ projektet DEMcare4all’s hjemmeside

Hvem?

8 partnere

Hvor?

6 lande

Hvordan?
Via undervisning og aktiviteter på tværs af generationer
"Et menneskes omsorg for et andet mennesker er det mest værdifulde i livet"
Jim Rohn
Forfatter og oplægsholder

Vores mål

SKABE
OPMÆRKSOMHED

om demens blandt pårørende og personer med demens på et tidligt stadie

UNDERVISE OG
OPLYSE

børn og unge, der bor sammen med personer med demens


STØTTE

omsorgsgivere, der er ansvarlige for at tage sig af både personer med demens og børn

SKABE OG
FORBEDRE

muligheder for alle borgere og generationer

  • Undervisningsforløb om demens, der henvender sig til fagprofessionelle omsorgsgivere og pårørende til personer med demens
  • Et forløb med spil og andre aktiviteter på tværs af generationer for personer med demens og deres pårørende
  • Undervisningsforløb om demens, der henvender sig til personer med demens på et tidligt stadie af sygdommen.
  • Undervisningsforløb om demens, der henvender sig til børn/unge, der bor sammen med bedsteforældre eller forældre, der er ramt af demens
  • Et forløb med spil og andre aktiviteter på tværs af generationer for personer med demens og deres pårørende
Om

DEMcare4all er et projekt,

der med sine aktiviteter og resultater har til formål at fremme en bedre omsorg til personer med demens for dermed at forbedre livskvaliteten for såvel personen med  demens som for de pårørende.

Vores målsætning
Bliv involveret
Følg os, få opdateringer og deltag i projektets aktiviteter
0
familie og andre pårørende til personer med demens
0
personer med demens på et tidligt stadie af sygdommen
0
børn & unge
0
deltagere i oplysningsaktiviteter